Nuestros Viajes a Japon 2022-2023

TOKIO Y MONTE FUJI

3 dias - 2 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde 756 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22568)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

JAPON CENTRAL FIN KIOTO

6 dias - 5 noches

Inicia en tokio
Fin en kioto
Desde 1591 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22508)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

PEKÍN Y TOKIO

6 dias - 5 noches

Inicia en pekin
Fin en tokio
Desde 1944 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22550)()

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : PEKIN, TOKIO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

TOKIO, KIOTO Y ALPES

6 dias - 5 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde 1955 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22572)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

DE SEÚL A HIROSHIMA

7 dias - 6 noches

Inicia en seul
Fin en hiroshima
Desde 1563 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22479)()

Paises: COREA DEL SUR, JAPON

Ciudades : SEUL, SUWON, JEONJU, HAEINSA, DAEGU, BUSAN, FERRY BUSAN SHIMONOSEKI, SHIMONOSEKI, IWAKUNI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

JAPON ESENCIAL

7 dias - 6 noches

Inicia en tokio
Fin en osaka
Desde 1892 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22514)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

ENCANTOS DE JAPON FIN TOKIO

7 dias - 6 noches

Inicia en sapporo
Fin en tokio
Desde 2006 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22489)()

Paises: JAPON

Ciudades : SAPPORO, TOYAKO ONSEN, MONTE USU, FERRY TOMAKOMAI SENDAI, SENDAI, YAMADERA, AIZUWAKAMATSU, OUCHIJUKU, TOKIO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Noviembre 2022 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta noviembre 2022

TOKIO, KIOTO E HIROSHIMA

7 dias - 6 noches

Inicia en tokio
Fin en hiroshima
Desde 2103 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22570)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KIOTO, NARA, OSAKA, ENGYO-JI, HIMEJI, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

OSAKA, ALPES JAPONESES Y TOKIO

8 dias - 7 noches

Inicia en osaka
Fin en tokio
Desde 2148 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22545)()

Paises: JAPON

Ciudades : OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, TOKIO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

JAPON ESENCIAL Y HAKONE

8 dias - 7 noches

Inicia en tokio
Fin en osaka
Desde 2291 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22521)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KAMAKURA, ODAWARA, GORA, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

NORTE DE JAPON FIN SAPPORO

8 dias - 7 noches

Inicia en tokio
Fin en sapporo
Desde 2319 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22540)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, NIKKO, SENDAI, MATSHUSHIMA, HIRAIZUMI, MORIOKA, HIROSAKI, AOMORI, HAKODATE, ONUMA, NOBORIBETSU, SAPPORO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Octubre 2022 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta octubre 2022

JAPON CENTRAL

8 dias - 7 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde 2352 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22507)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

TOKIO CON MONTE FUJI Y PEKIN

8 dias - 7 noches

Inicia en tokio
Fin en pekin
Desde 2603 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22567)()

Paises: JAPON, CHINA

Ciudades : TOKIO, KAMAKURA, ODAWARA, GORA, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, PEKIN

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

JAPON CENTRAL Y HAKONE

8 dias - 7 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde 2705 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22509)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, KAMAKURA, ODAWARA, GORA, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

GRANDES CAPITALES

8 dias - 7 noches

Inicia en pekin
Fin en osaka
Desde 2762 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22499)()

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : PEKIN, TOKIO, KIOTO, NARA, OSAKA

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

CONTRASTES DE JAPON

9 dias - 8 noches

Inicia en tokio
Fin en hiroshima
Desde 2529 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22475)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA, ENGYO-JI, HIMEJI, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

TRIÁNGULO ASIÁTICO

9 dias - 8 noches

Inicia en pekin
Fin en tokio
Desde 2620 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22579)()

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : PEKIN, NANJING, SUZHOU, TONGLI, SHANGHAI, TOKIO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

JAPON INOLVIDABLE

9 dias - 8 noches

Inicia en tokio
Fin en osaka
Desde 2784 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22526)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KIOTO, NARA, OSAKA, ENGYO-JI, HIMEJI, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

JAPON EXPRES

9 dias - 8 noches

Inicia en tokio
Fin en osaka
Desde 2892 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22525)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, NARA

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

CONTRASTES DE JAPON FIN TOKIO

9 dias - 8 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde 2927 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22476)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA, ENGYO-JI, HIMEJI, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

JAPON ESENCIAL Y HAKONE FIN HIROSHIMA

10 dias - 9 noches

Inicia en tokio
Fin en hiroshima
Desde 2927 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22522)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KAMAKURA, ODAWARA, GORA, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA, ENGYO-JI, HIMEJI, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

JAPÓN ESENCIAL CON PEKÍN

10 dias - 9 noches

Inicia en tokio
Fin en pekin
Desde 3216 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22515)()

Paises: JAPON, CHINA

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA, PEKIN

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

NORTE DE JAPON

10 dias - 9 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde 3251 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22539)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, NIKKO, SENDAI, MATSHUSHIMA, HIRAIZUMI, MORIOKA, HIROSAKI, AOMORI, HAKODATE, ONUMA, NOBORIBETSU, SAPPORO, TOYAKO ONSEN, MONTE USU, FERRY TOMAKOMAI SENDAI, YAMADERA, AIZUWAKAMATSU, OUCHIJUKU

SalidasDesde Abril 2022 hasta Octubre 2022 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta octubre 2022

JAPON ESENCIAL Y HAKONE FIN TOKIO

10 dias - 9 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde 3319 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22523)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KAMAKURA, ODAWARA, GORA, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA, ENGYO-JI, HIMEJI, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

CAPITALES DE JAPÓN

10 dias - 9 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde 3353 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22441)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

ORO, JADE Y BAMBÚ

10 dias - 9 noches

Inicia en pekin
Fin en hiroshima
Desde 3364 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22544)()

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : PEKIN, TOKIO, KIOTO, NARA, OSAKA, ENGYO-JI, HIMEJI, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

CHINA ESENCIAL CON TOKIO

11 dias - 10 noches

Inicia en pekin
Fin en tokio
Desde 3012 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22457)()

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : PEKIN, TAIAN, QUFU, XUZHOU, NANJING, SUZHOU, TONGLI, SHANGHAI, TOKIO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

MARAVILLAS DE JAPON FIN OSAKA

11 dias - 10 noches

Inicia en tokio
Fin en osaka
Desde 3171 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22538)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA, ENGYO-JI, HIMEJI, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

ENCANTOS DE JAPON

11 dias - 10 noches

Inicia en sapporo
Fin en osaka
Desde 3216 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22488)()

Paises: JAPON

Ciudades : SAPPORO, TOYAKO ONSEN, MONTE USU, FERRY TOMAKOMAI SENDAI, SENDAI, YAMADERA, AIZUWAKAMATSU, OUCHIJUKU, TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA

SalidasDesde Abril 2022 hasta Noviembre 2022 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta noviembre 2022

CENTRO Y NORTE DE JAPÓN FIN SAPPORO

11 dias - 10 noches

Inicia en tokio
Fin en sapporo
Desde 3467 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22446)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, SENDAI, MATSHUSHIMA, HIRAIZUMI, MORIOKA, HIROSAKI, AOMORI, HAKODATE, ONUMA, NOBORIBETSU, SAPPORO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Octubre 2022 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta octubre 2022

IMÁGENES DE CHINA Y JAPÓN ESENCIAL

11 dias - 10 noches

Inicia en pekin
Fin en osaka
Desde 3524 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22502)()

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : PEKIN, SHANGHAI, TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

JAPON ESPIRITUAL Y TRADICIONAL

12 dias - 11 noches

Inicia en osaka
Fin en osaka
Desde 3364 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22524)()

Paises: JAPON

Ciudades : OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, NARA

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

CHINA CLÁSICA Y TOKIO CON MONTE FUJI

12 dias - 11 noches

Inicia en shanghai
Fin en tokio
Desde 3547 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22453)()

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : SHANGHAI, LUOYANG, LONGMEN, SANMEXIA, XIAN, PEKIN, TOKIO, KAMAKURA, ODAWARA, GORA, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

NORTE DE JAPON Y HAKONE

12 dias - 11 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde 3742 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22541)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, NIKKO, SENDAI, MATSHUSHIMA, HIRAIZUMI, MORIOKA, HIROSAKI, AOMORI, HAKODATE, ONUMA, NOBORIBETSU, SAPPORO, TOYAKO ONSEN, MONTE USU, FERRY TOMAKOMAI SENDAI, YAMADERA, AIZUWAKAMATSU, OUCHIJUKU, KAMAKURA, ODAWARA, GORA, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Octubre 2022 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta octubre 2022

CAPITALES DE JAPÓN CON MONTE FUJI

12 dias - 11 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde 4092 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22442)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, KAMAKURA, ODAWARA, GORA, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

CLASICOS DE COREA Y JAPÓN FIN TOKIO

13 dias - 12 noches

Inicia en seul
Fin en tokio
Desde 3626 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22474)()

Paises: COREA DEL SUR, JAPON

Ciudades : SEUL, SUWON, JEONJU, HAEINSA, DAEGU, BUSAN, FERRY BUSAN SHIMONOSEKI, SHIMONOSEKI, IWAKUNI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TOKIO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

PEKÍN, SHANGHAI Y JAPÓN ESENCIAL

13 dias - 12 noches

Inicia en pekin
Fin en osaka
Desde 3819 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22553)()

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : PEKIN, NANJING, SUZHOU, TONGLI, SHANGHAI, TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

DESCUBRE JAPON FIN SAPPORO

13 dias - 12 noches

Inicia en tokio
Fin en sapporo
Desde 3864 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22482)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, SENDAI, MATSHUSHIMA, HIRAIZUMI, MORIOKA, HIROSAKI, AOMORI, HAKODATE, ONUMA, NOBORIBETSU, SAPPORO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Octubre 2022 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta octubre 2022

JAPÓN TRADICIONAL CON PEKIN Y SHANGHAI

13 dias - 12 noches

Inicia en osaka
Fin en shanghai
Desde 3956 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22528)()

Paises: JAPON, CHINA

Ciudades : OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, PEKIN, SHANGHAI

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

PAISAJES DE JAPON

13 dias - 12 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde 4104 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22546)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KIOTO, NARA, OSAKA, ENGYO-JI, HIMEJI, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, MONTE KOYA, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

PEKIN, SHANGHAI Y CONTRASTES DE JAPÓN

13 dias - 12 noches

Inicia en pekin
Fin en hiroshima
Desde 4160 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22552)()

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : PEKIN, SHANGHAI, TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA, ENGYO-JI, HIMEJI, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

CENTRO Y NORTE DE JAPÓN

13 dias - 12 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde 4399 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22445)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, SENDAI, MATSHUSHIMA, HIRAIZUMI, MORIOKA, HIROSAKI, AOMORI, HAKODATE, ONUMA, NOBORIBETSU, SAPPORO, TOYAKO ONSEN, MONTE USU, FERRY TOMAKOMAI SENDAI, YAMADERA, AIZUWAKAMATSU, OUCHIJUKU

SalidasDesde Abril 2022 hasta Octubre 2022 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta octubre 2022

CHINA CLÁSICA Y TOKIO

14 dias - 13 noches

Inicia en shanghai
Fin en tokio
Desde 3637 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22452)()

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : SHANGHAI, LUOYANG, LONGMEN, SANMEXIA, XIAN, LINGFEN, MANSION CLAN WANG, PINGYAO, WUTAI, YANMENGUAN, YINKXIAN, TEMPLO COLGANTE, DATONG, JIMING POST, PEKIN, TOKIO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

COREA Y JAPON CON MONTE FUJI

15 dias - 14 noches

Inicia en seul
Fin en tokio
Desde 4047 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22478)()

Paises: COREA DEL SUR, JAPON

Ciudades : SEUL, SUWON, JEONJU, HAEINSA, DAEGU, BUSAN, FERRY BUSAN SHIMONOSEKI, SHIMONOSEKI, IWAKUNI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

LUCES DE JAPON Y COREA

15 dias - 14 noches

Inicia en seul
Fin en tokio
Desde 4092 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22536)()

Paises: COREA DEL SUR, JAPON

Ciudades : SEUL, SUWON, JEONJU, HAEINSA, DAEGU, BUSAN, FERRY BUSAN SHIMONOSEKI, SHIMONOSEKI, IWAKUNI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, TOKIO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

SUEÑOS DE CHINA Y JAPÓN

15 dias - 14 noches

Inicia en tokio
Fin en shanghai
Desde 4115 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22559)()

Paises: JAPON, CHINA

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA, PEKIN, TAIAN, QUFU, XUZHOU, NANJING, SUZHOU, TONGLI, SHANGHAI

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

JAPÓN Y CHINA TRADICIONAL

15 dias - 14 noches

Inicia en tokio
Fin en pekin
Desde 4183 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22533)()

Paises: JAPON, CHINA

Ciudades : TOKIO, KIOTO, NARA, OSAKA, ENGYO-JI, HIMEJI, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA, XIAN, LINGFEN, MANSION CLAN WANG, PINGYAO, WUTAI, YANMENGUAN, YINKXIAN, TEMPLO COLGANTE, DATONG, JIMING POST, PEKIN

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

CHINA ESPIRITUAL Y JAPÓN ESENCIAL

15 dias - 14 noches

Inicia en pekin
Fin en osaka
Desde 4228 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22458)()

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : PEKIN, TAIAN, QUFU, XUZHOU, NANJING, SUZHOU, TONGLI, SHANGHAI, TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

TOKIO, MONTE FUJI Y CHINA MÁGICA

15 dias - 14 noches

Inicia en tokio
Fin en pekin
Desde 4308 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22578)()

Paises: JAPON, CHINA

Ciudades : TOKIO, KAMAKURA, ODAWARA, GORA, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, PEKIN, SHANGHAI, LUOYANG, LONGMEN, SANMEXIA, XIAN, LINGFEN, MANSION CLAN WANG, PINGYAO, WUTAI, YANMENGUAN, YINKXIAN, TEMPLO COLGANTE, DATONG, JIMING POST

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

LEYENDAS DE CHINA Y JAPÓN

15 dias - 14 noches

Inicia en pekin
Fin en hiroshima
Desde 4467 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22535)()

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : PEKIN, NANJING, SUZHOU, TONGLI, SHANGHAI, TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA, ENGYO-JI, HIMEJI, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

MARAVILLAS DE JAPON

15 dias - 14 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde 4547 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22537)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA, ENGYO-JI, HIMEJI, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, MONTE KOYA, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

DESCUBRE JAPON

15 dias - 14 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde 4808 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22481)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, SENDAI, MATSHUSHIMA, HIRAIZUMI, MORIOKA, HIROSAKI, AOMORI, HAKODATE, ONUMA, NOBORIBETSU, SAPPORO, TOYAKO ONSEN, MONTE USU, FERRY TOMAKOMAI SENDAI, YAMADERA, AIZUWAKAMATSU, OUCHIJUKU

SalidasDesde Abril 2022 hasta Octubre 2022 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta octubre 2022

JAPON ESCENICO FIN SAPPORO

15 dias - 14 noches

Inicia en tokio
Fin en sapporo
Desde 4865 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22512)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, SENDAI, MATSHUSHIMA, HIRAIZUMI, MORIOKA, HIROSAKI, AOMORI, HAKODATE, ONUMA, NOBORIBETSU, SAPPORO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Octubre 2022 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta octubre 2022

PAISAJES DE JAPON Y MONTE FUJI

15 dias - 14 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde 4865 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22547)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KIOTO, NARA, OSAKA, ENGYO-JI, HIMEJI, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, MONTE KOYA, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, KAMAKURA, ODAWARA, GORA, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

ENIGMAS DE JAPÓN Y CHINA

16 dias - 15 noches

Inicia en tokio
Fin en xian
Desde 4388 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22491)()

Paises: JAPON, CHINA

Ciudades : TOKIO, KIOTO, NARA, OSAKA, PEKIN, TAIAN, QUFU, XUZHOU, NANJING, SUZHOU, TONGLI, SHANGHAI, LUOYANG, LONGMEN, SANMEXIA, XIAN

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

JUEGO DE DINASTÍAS

16 dias - 15 noches

Inicia en shanghai
Fin en osaka
Desde 4456 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22534)()

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : SHANGHAI, LUOYANG, LONGMEN, SANMEXIA, XIAN, LINGFEN, MANSION CLAN WANG, PINGYAO, WUTAI, YANMENGUAN, YINKXIAN, TEMPLO COLGANTE, DATONG, JIMING POST, PEKIN, TOKIO, KIOTO, NARA, OSAKA

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

PEKÍN Y CLÁSICOS DE COREA Y JAPÓN FIN TOKIO

16 dias - 15 noches

Inicia en pekin
Fin en tokio
Desde 4512 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22548)()

Paises: CHINA, COREA DEL SUR, JAPON

Ciudades : PEKIN, SEUL, SUWON, JEONJU, HAEINSA, DAEGU, BUSAN, FERRY BUSAN SHIMONOSEKI, SHIMONOSEKI, IWAKUNI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TOKIO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

CHINA CLÁSICA Y JAPÓN ESENCIAL CON HAKONE

16 dias - 15 noches

Inicia en shanghai
Fin en osaka
Desde 4569 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22451)()

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : SHANGHAI, LUOYANG, LONGMEN, SANMEXIA, XIAN, PEKIN, TOKIO, KAMAKURA, ODAWARA, GORA, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023

JAPÓN TRADICIONAL CON CHINA EXPRESS

16 dias - 15 noches

Inicia en osaka
Fin en xian
Desde 4604 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22527)()

Paises: JAPON, CHINA

Ciudades : OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, PEKIN, SHANGHAI, LUOYANG, LONGMEN, SANMEXIA, XIAN

SalidasDesde Abril 2022 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Viaje desde abril 2022 hasta marzo 2023
12

Lo Sentimos!
No hemos encontrado tours con la combinación de filtros que usó,
por favor modifique el filtro y vuelva a intentar.
Gracias.