Nuestros Viajes a Japon 2024

PLAN KANAZAWA

11 dias - 10 noches

Inicia en TOKIO
Fin en TOKIO
Desde USD 1593

Producto Festival (2504)

Paises: JAPON

Ciudades: TOKIO, KANAZAWA, KIOTO, OSAKA

Salidas Mayo 2024 Hasta Octubre 2024 Separalo desde $200

Último día de compra: 1 octubre 2024

Ver viaje: Mayo 2024 Hasta Octubre 2024

PLAN TAKAYAMA

13 dias - 12 noches

Inicia en TOKIO
Fin en TOKIO
Desde USD 1903

Producto Festival (2505)

Paises: JAPON

Ciudades: TOKIO, HIROSHIMA, OSAKA, KIOTO, TAKAYAMA

Salidas Mayo 2024 Hasta Octubre 2024 Separalo desde $200

Último día de compra: 1 octubre 2024

Ver viaje: Mayo 2024 Hasta Octubre 2024

JAPON EXPRESO

7 dias - 6 noches

Inicia en OSAKA
Fin en TOKIO
Desde USD 2567

Producto Festival (2502)

Paises: JAPON

Ciudades: OSAKA, KIOTO, NARA, HAKONE, TOKIO

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Último día de compra: 1 marzo 2025

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

LO MEJOR DE JAPON

10 dias - 9 noches

Inicia en OSAKA
Fin en TOKIO
Desde USD 3275

Producto Festival (2501)

Paises: JAPON

Ciudades: OSAKA, NARA, TAKAYAMA, SHIRAKAWAGO, NAGOYA, HAKONE, KIOTO, TOKIO, MAGOME, TSUMAGO

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Último día de compra: 1 marzo 2025

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

NEW NAOSHIMA

12 dias - 11 noches

Inicia en TOKIO
Fin en KIOTO
Desde USD 4956

Producto Festival (2506)

Paises: JAPON

Ciudades: TOKIO, NIKKO, KAWAGUCHIKO, NARAI JUKU, MATSUMOTO, KANAZAWA, YUNOKUNI NO MORI, EIHEJI, OSAKA, OKAYAMA, NAOSHIMA, KIOTO

Salidas Abril 2024 Hasta Noviembre 2024 Separalo desde $200

Último día de compra: 1 noviembre 2024

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Noviembre 2024

CAMINO DE KUMANO

14 dias - 13 noches

Inicia en KIOTO
Fin en TOKIO
Desde USD 5487

Producto Festival (2503)

Paises: JAPON

Ciudades: KIOTO, HIROSHIMA, KOYASAN, KUMANO KODO, OSAKA, KANAZAWA, SHIRAKAWAGO, TAKAYAMA, HAKONE, TOKIO, KAWAYU ONSEN

Salidas Marzo 2024 Hasta Noviembre 2024 Separalo desde $200

Último día de compra: 1 noviembre 2024

Ver viaje: Marzo 2024 Hasta Noviembre 2024

JAPON CENTRAL FIN KIOTO

Sectores a medida

Serie Asiaoce

6 dias - 5 noches

Inicia en tokio
Fin en kioto
Desde USD 1732

Producto Europamundo (29613)

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

ENCANTOS DE JAPON FIN TOKIO

Sectores a medida

Serie Asiaoce

7 dias - 6 noches

Inicia en sapporo
Fin en tokio
Desde USD 1756

Producto Europamundo (29605)

Paises: JAPON

Ciudades : SAPPORO, TOYAKO ONSEN, MONTE USU, FERRI TOMAKOMAI SENDAI, SENDAI, YAMADERA, AIZUWAKAMATSU, OUCHIJUKU, TOKIO

Salidas Abril 2024 Hasta Noviembre 2024 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Noviembre 2024

TOKIO, KIOTO Y ALPES

Serie Asiaoce

6 dias - 5 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde USD 1765

Producto Europamundo (29668)

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

DE SEÚL A HIROSHIMA

Sectores a medida

Serie Asiaoce

7 dias - 6 noches

Inicia en seul
Fin en hiroshima
Desde USD 1766

Producto Europamundo (29598)

Paises: COREA DEL SUR, JAPON

Ciudades : SEUL, SUWON, JEONJU, HAEINSA, DAEGU, BUSAN, FERRI BUSAN SHIMONOSEKI, SHIMONOSEKI, IWAKUNI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

JAPON ESENCIAL Y HAKONE

Sectores a medida

Serie Asiaoce

8 dias - 7 noches

Inicia en tokio
Fin en osaka
Desde USD 1910

Producto Europamundo (29626)

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KAMAKURA, ODAWARA, GORA, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA

Salidas Abril 2024 Hasta Noviembre 2024 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Noviembre 2024

JAPON ESENCIAL

Sectores a medida

Serie Asiaoce

7 dias - 6 noches

Inicia en tokio
Fin en osaka
Desde USD 2060

Producto Europamundo (29619)

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

NORTE DE JAPON FIN SAPPORO

Sectores a medida

Serie Asiaoce

8 dias - 7 noches

Inicia en tokio
Fin en sapporo
Desde USD 2119

Producto Europamundo (29645)

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, NIKKO, SENDAI, MATSHUSHIMA, HIRAIZUMI, MORIOKA, HIROSAKI, AOMORI, HAKODATE, ONUMA, NOBORIBETSU, SAPPORO

Salidas Abril 2024 Hasta Octubre 2024 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Octubre 2024

TOKIO, KIOTO E HIROSHIMA

Sectores a medida

Serie Asiaoce

7 dias - 6 noches

Inicia en tokio
Fin en hiroshima
Desde USD 2289

Producto Europamundo (29666)

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KIOTO, NARA, OSAKA, HIMEJI, JARDINES DE KORAKUEN, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

OSAKA, ALPES JAPONESES Y TOKIO

Sectores a medida

Serie Asiaoce

8 dias - 7 noches

Inicia en osaka
Fin en tokio
Desde USD 2339

Producto Europamundo (29650)

Paises: JAPON

Ciudades : OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, TOKIO

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

JAPON ESENCIAL Y HAKONE FIN HIROSHIMA

Sectores a medida

Serie Asiaoce

10 dias - 9 noches

Inicia en tokio
Fin en hiroshima
Desde USD 2490

Producto Europamundo (29627)

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KAMAKURA, ODAWARA, GORA, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA, HIMEJI, JARDINES DE KORAKUEN, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA

Salidas Abril 2024 Hasta Noviembre 2024 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Noviembre 2024

JAPON CENTRAL

Sectores a medida

Serie Asiaoce

8 dias - 7 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde USD 2560

Producto Europamundo (29612)

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

TRIÁNGULO ASIÁTICO

Sectores a medida

Serie Asiaoce

9 dias - 8 noches

Inicia en pekin
Fin en tokio
Desde USD 2704

Producto Europamundo (29675)

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : PEKIN, NANJING, SUZHOU, TONGLI, SHANGHAI, TOKIO

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

CONTRASTES DE JAPON

Sectores a medida

Serie Asiaoce

9 dias - 8 noches

Inicia en tokio
Fin en hiroshima
Desde USD 2754

Producto Europamundo (29594)

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA, HIMEJI, JARDINES DE KORAKUEN, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

ENCANTOS DE JAPON

Sectores a medida

Serie Asiaoce

11 dias - 10 noches

Inicia en sapporo
Fin en osaka
Desde USD 2819

Producto Europamundo (29604)

Paises: JAPON

Ciudades : SAPPORO, TOYAKO ONSEN, MONTE USU, FERRI TOMAKOMAI SENDAI, SENDAI, YAMADERA, AIZUWAKAMATSU, OUCHIJUKU, TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA

Salidas Abril 2024 Hasta Noviembre 2024 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Noviembre 2024

JAPON CENTRAL Y HAKONE

Sectores a medida

Serie Asiaoce

8 dias - 7 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde USD 2946

Producto Europamundo (29614)

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, KAMAKURA, ODAWARA, GORA, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO

Salidas Abril 2024 Hasta Noviembre 2024 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Noviembre 2024

NORTE DE JAPON

Sectores a medida

Serie Asiaoce

10 dias - 9 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde USD 2952

Producto Europamundo (29644)

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, NIKKO, SENDAI, MATSHUSHIMA, HIRAIZUMI, MORIOKA, HIROSAKI, AOMORI, HAKODATE, ONUMA, NOBORIBETSU, SAPPORO, TOYAKO ONSEN, MONTE USU, FERRI TOMAKOMAI SENDAI, YAMADERA, AIZUWAKAMATSU, OUCHIJUKU

Salidas Abril 2024 Hasta Octubre 2024 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Octubre 2024

JAPON INOLVIDABLE

Sectores a medida

Serie Asiaoce

9 dias - 8 noches

Inicia en tokio
Fin en osaka
Desde USD 3031

Producto Europamundo (29631)

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KIOTO, NARA, OSAKA, HIMEJI, JARDINES DE KORAKUEN, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

CHINA ESENCIAL CON TOKIO

Sectores a medida

Serie Asiaoce

11 dias - 10 noches

Inicia en pekin
Fin en tokio
Desde USD 3111

Producto Europamundo (29576)

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : PEKIN, TAIAN, QUFU, XUZHOU, NANJING, SUZHOU, TONGLI, SHANGHAI, TOKIO

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

ORO, JADE Y BAMBÚ

Sectores a medida

Serie Asiaoce

10 dias - 9 noches

Inicia en pekin
Fin en hiroshima
Desde USD 3121

Producto Europamundo (29649)

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : PEKIN, TOKIO, KIOTO, NARA, OSAKA, HIMEJI, JARDINES DE KORAKUEN, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

JAPON EXPRESS

Sectores a medida

Serie Asiaoce

9 dias - 8 noches

Inicia en tokio
Fin en osaka
Desde USD 3148

Producto Europamundo (29630)

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, NARA

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

CONTRASTES DE JAPON FIN TOKIO

Sectores a medida

Serie Asiaoce

9 dias - 8 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde USD 3186

Producto Europamundo (29595)

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA, HIMEJI, JARDINES DE KORAKUEN, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

CENTRO Y NORTE DE JAPÓN FIN SAPPORO

Sectores a medida

Serie Asiaoce

11 dias - 10 noches

Inicia en tokio
Fin en sapporo
Desde USD 3188

Producto Europamundo (29566)

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, SENDAI, MATSHUSHIMA, HIRAIZUMI, MORIOKA, HIROSAKI, AOMORI, HAKODATE, ONUMA, NOBORIBETSU, SAPPORO

Salidas Abril 2024 Hasta Octubre 2024 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Octubre 2024

MARAVILLAS DE JAPON FIN OSAKA

Sectores a medida

Serie Asiaoce

11 dias - 10 noches

Inicia en tokio
Fin en osaka
Desde USD 3452

Producto Europamundo (29643)

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA, HIMEJI, JARDINES DE KORAKUEN, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

JAPÓN ESENCIAL CON PEKIN

Sectores a medida

Serie Asiaoce

10 dias - 9 noches

Inicia en tokio
Fin en pekin
Desde USD 3501

Producto Europamundo (29620)

Paises: JAPON, CHINA

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA, PEKIN

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

DESCUBRE JAPON FIN SAPPORO

Sectores a medida

Serie Asiaoce

13 dias - 12 noches

Inicia en tokio
Fin en sapporo
Desde USD 3502

Producto Europamundo (29601)

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, SENDAI, MATSHUSHIMA, HIRAIZUMI, MORIOKA, HIROSAKI, AOMORI, HAKODATE, ONUMA, NOBORIBETSU, SAPPORO

Salidas Abril 2024 Hasta Octubre 2024 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Octubre 2024

CHINA CLÁSICA Y TOKIO

Sectores a medida

Serie Asiaoce

14 dias - 13 noches

Inicia en shanghai
Fin en tokio
Desde USD 3516

Producto Europamundo (29572)

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : SHANGHAI, LUOYANG, LONGMEN, SANMEXIA, XIAN, LINGFEN, MANSION CLAN WANG, PINGYAO, WUTAI, YANMENGUAN, YINKXIAN, TEMPLO COLGANTE, DATONG, JIMING POST, PEKIN, TOKIO

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

NORTE DE JAPON Y HAKONE

Sectores a medida

Serie Asiaoce

12 dias - 11 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde USD 3541

Producto Europamundo (29646)

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, NIKKO, SENDAI, MATSHUSHIMA, HIRAIZUMI, MORIOKA, HIROSAKI, AOMORI, HAKODATE, ONUMA, NOBORIBETSU, SAPPORO, TOYAKO ONSEN, MONTE USU, FERRI TOMAKOMAI SENDAI, YAMADERA, AIZUWAKAMATSU, OUCHIJUKU, KAMAKURA, ODAWARA, GORA, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO

Salidas Abril 2024 Hasta Octubre 2024 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Octubre 2024

JAPON ESENCIAL Y HAKONE FIN TOKIO

Serie Asiaoce

10 dias - 9 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde USD 3613

Producto Europamundo (29628)

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KAMAKURA, ODAWARA, GORA, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA, HIMEJI, JARDINES DE KORAKUEN, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA

Salidas Abril 2024 Hasta Noviembre 2024 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Noviembre 2024

CAPITALES DE JAPÓN

Sectores a medida

Serie Asiaoce

10 dias - 9 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde USD 3651

Producto Europamundo (29561)

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

JAPON ESPIRITUAL Y TRADICIONAL

Sectores a medida

Serie Asiaoce

12 dias - 11 noches

Inicia en osaka
Fin en osaka
Desde USD 3662

Producto Europamundo (29629)

Paises: JAPON

Ciudades : OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, NARA

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

PEKIN, SHANGHAI Y JAPÓN ESENCIAL

Sectores a medida

Serie Asiaoce

13 dias - 12 noches

Inicia en pekin
Fin en osaka
Desde USD 3734

Producto Europamundo (29658)

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : PEKIN, NANJING, SUZHOU, TONGLI, SHANGHAI, TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

PEKIN, SHANGHAI Y CONTRASTES DE JAPÓN

Sectores a medida

Serie Asiaoce

13 dias - 12 noches

Inicia en pekin
Fin en hiroshima
Desde USD 3877

Producto Europamundo (29657)

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : PEKIN, SHANGHAI, TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA, HIMEJI, JARDINES DE KORAKUEN, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

SUEÑOS DE CHINA Y JAPÓN

Sectores a medida

Serie Asiaoce

15 dias - 14 noches

Inicia en tokio
Fin en shanghai
Desde USD 3926

Producto Europamundo (29661)

Paises: JAPON, CHINA

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA, PEKIN, TAIAN, QUFU, XUZHOU, NANJING, SUZHOU, TONGLI, SHANGHAI

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

CLASICOS DE COREA Y JAPÓN FIN TOKIO

Sectores a medida

Serie Asiaoce

13 dias - 12 noches

Inicia en seul
Fin en tokio
Desde USD 3947

Producto Europamundo (29593)

Paises: COREA DEL SUR, JAPON

Ciudades : SEUL, SUWON, JEONJU, HAEINSA, DAEGU, BUSAN, FERRI BUSAN SHIMONOSEKI, SHIMONOSEKI, IWAKUNI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TOKIO

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

CENTRO Y NORTE DE JAPÓN

Sectores a medida

Serie Asiaoce

13 dias - 12 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde USD 4041

Producto Europamundo (29565)

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, SENDAI, MATSHUSHIMA, HIRAIZUMI, MORIOKA, HIROSAKI, AOMORI, HAKODATE, ONUMA, NOBORIBETSU, SAPPORO, TOYAKO ONSEN, MONTE USU, FERRI TOMAKOMAI SENDAI, YAMADERA, AIZUWAKAMATSU, OUCHIJUKU

Salidas Abril 2024 Hasta Octubre 2024 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Octubre 2024

CHINA ESPIRITUAL Y JAPÓN ESENCIAL

Sectores a medida

Serie Asiaoce

15 dias - 14 noches

Inicia en pekin
Fin en osaka
Desde USD 4135

Producto Europamundo (29577)

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : PEKIN, TAIAN, QUFU, XUZHOU, NANJING, SUZHOU, TONGLI, SHANGHAI, TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

JAPÓN Y CHINA TRADICIONAL

Sectores a medida

Serie Asiaoce

15 dias - 14 noches

Inicia en tokio
Fin en pekin
Desde USD 4151

Producto Europamundo (29638)

Paises: JAPON, CHINA

Ciudades : TOKIO, KIOTO, NARA, OSAKA, HIMEJI, JARDINES DE KORAKUEN, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA, XIAN, LINGFEN, MANSION CLAN WANG, PINGYAO, WUTAI, YANMENGUAN, YINKXIAN, TEMPLO COLGANTE, DATONG, JIMING POST, PEKIN

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

TOKIO, MONTE FUJI Y CHINA MÁGICA

Sectores a medida

Serie Asiaoce

15 dias - 14 noches

Inicia en tokio
Fin en pekin
Desde USD 4240

Producto Europamundo (29674)

Paises: JAPON, CHINA

Ciudades : TOKIO, KAMAKURA, ODAWARA, GORA, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, PEKIN, SHANGHAI, LUOYANG, LONGMEN, SANMEXIA, XIAN, LINGFEN, MANSION CLAN WANG, PINGYAO, WUTAI, YANMENGUAN, YINKXIAN, TEMPLO COLGANTE, DATONG, JIMING POST

Salidas Abril 2024 Hasta Noviembre 2024 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Noviembre 2024

JUEGO DE DINASTIAS

Sectores a medida

Serie Asiaoce

16 dias - 15 noches

Inicia en shanghai
Fin en osaka
Desde USD 4245

Producto Europamundo (29639)

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : SHANGHAI, LUOYANG, LONGMEN, SANMEXIA, XIAN, LINGFEN, MANSION CLAN WANG, PINGYAO, WUTAI, YANMENGUAN, YINKXIAN, TEMPLO COLGANTE, DATONG, JIMING POST, PEKIN, TOKIO, KIOTO, NARA, OSAKA

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

LEYENDAS DE CHINA Y JAPÓN

Sectores a medida

Serie Asiaoce

15 dias - 14 noches

Inicia en pekin
Fin en hiroshima
Desde USD 4315

Producto Europamundo (29640)

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : PEKIN, NANJING, SUZHOU, TONGLI, SHANGHAI, TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA, HIMEJI, JARDINES DE KORAKUEN, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

DESCUBRE JAPON

Sectores a medida

Serie Asiaoce

15 dias - 14 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde USD 4356

Producto Europamundo (29600)

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, SENDAI, MATSHUSHIMA, HIRAIZUMI, MORIOKA, HIROSAKI, AOMORI, HAKODATE, ONUMA, NOBORIBETSU, SAPPORO, TOYAKO ONSEN, MONTE USU, FERRI TOMAKOMAI SENDAI, YAMADERA, AIZUWAKAMATSU, OUCHIJUKU

Salidas Abril 2024 Hasta Octubre 2024 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Octubre 2024

JAPÓN TRADICIONAL CON PEKIN Y SHANGHAI

Sectores a medida

Serie Asiaoce

13 dias - 12 noches

Inicia en osaka
Fin en shanghai
Desde USD 4362

Producto Europamundo (29633)

Paises: JAPON, CHINA

Ciudades : OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, PEKIN, SHANGHAI

Salidas Abril 2024 Hasta Noviembre 2024 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Noviembre 2024

ENIGMAS DE JAPÓN Y CHINA

Sectores a medida

Serie Asiaoce

16 dias - 15 noches

Inicia en tokio
Fin en xian
Desde USD 4366

Producto Europamundo (29606)

Paises: JAPON, CHINA

Ciudades : TOKIO, KIOTO, NARA, OSAKA, PEKIN, TAIAN, QUFU, XUZHOU, NANJING, SUZHOU, TONGLI, SHANGHAI, LUOYANG, LONGMEN, SANMEXIA, XIAN

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

CAPITALES DE JAPÓN CON MONTE FUJI

Sectores a medida

Serie Asiaoce

12 dias - 11 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde USD 4455

Producto Europamundo (29562)

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, KAMAKURA, ODAWARA, GORA, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO

Salidas Abril 2024 Hasta Octubre 2024 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Octubre 2024

LUCES DE JAPON Y COREA

Sectores a medida

Serie Asiaoce

15 dias - 14 noches

Inicia en seul
Fin en tokio
Desde USD 4455

Producto Europamundo (29641)

Paises: COREA DEL SUR, JAPON

Ciudades : SEUL, SUWON, JEONJU, HAEINSA, DAEGU, BUSAN, FERRI BUSAN SHIMONOSEKI, SHIMONOSEKI, IWAKUNI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, TOKIO

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025

COREA Y JAPON CON MONTE FUJI

Sectores a medida

Serie Asiaoce

15 dias - 14 noches

Inicia en seul
Fin en tokio
Desde USD 4461

Producto Europamundo (29597)

Paises: COREA DEL SUR, JAPON

Ciudades : SEUL, SUWON, JEONJU, HAEINSA, DAEGU, BUSAN, FERRI BUSAN SHIMONOSEKI, SHIMONOSEKI, IWAKUNI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO

Salidas Abril 2024 Hasta Octubre 2024 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Octubre 2024

PAISAJES DE JAPON

Sectores a medida

Serie Asiaoce

13 dias - 12 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde USD 4469

Producto Europamundo (29651)

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KIOTO, NARA, OSAKA, HIMEJI, JARDINES DE KORAKUEN, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, MONTE KOYA, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO

Salidas Abril 2024 Hasta Marzo 2025 Separalo desde $200

Ver viaje: Abril 2024 Hasta Marzo 2025
12

Lo Sentimos!
No hemos encontrado tours con la combinación de filtros que usó,
por favor modifique el filtro y vuelva a intentar.
Gracias.