Nuestros Viajes a Japon 2022-2023

DESTACADO CAPITALES DE JAPÓN

10 dias - 9 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde 3599 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (21113)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO

SalidasDesde Abril 2021 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Escoge la temporada:

Viajes desde hoy hasta marzo 2022 Viajes desde abril 2022 hasta marzo 2023

ENCANTOS DE JAPON FIN TOKIO

7 dias - 6 noches

Inicia en sapporo
Fin en tokio
Desde 2153 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22489)()

Paises: JAPON

Ciudades : SAPPORO, TOYAKO ONSEN, POROTOKOTAN, FERRY TOMAKOMAI SENDAI, SENDAI, YAMADERA, AIZUWAKAMATSU, OUCHIJUKU, TOKIO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Noviembre 2022 Separalo desde $200

ver detalles

PEKIN, SHANGHAI, TOKIO CON MONTE FUJI

7 dias - 6 noches

Inicia en pekin
Fin en tokio
Desde 2586 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22554)()

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : PEKIN, SHANGAI, TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Noviembre 2022 Separalo desde $200

ver detalles

NORTE DE JAPON FIN SAPPORO

8 dias - 7 noches

Inicia en tokio
Fin en sapporo
Desde 2489 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22540)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, NIKKO, SENDAI, MATSHUSHIMA, HIRAIZUMI, MORIOKA, HIROSAKI, AOMORI, HAKODATE, ONUMA, NOBORIBETSU, SAPPORO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Octubre 2022 Separalo desde $200

ver detalles

JAPON CENTRAL

8 dias - 7 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde 2525 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (21163)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO

SalidasDesde Abril 2021 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Escoge la temporada:

Viajes desde hoy hasta marzo 2022 Viajes desde abril 2022 hasta marzo 2023

JAPON ESENCIAL Y HAKONE FIN HIROSHIMA

10 dias - 9 noches

Inicia en tokio
Fin en hiroshima
Desde 3142 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (21453)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KAMAKURA, ODAWARA, GORA, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA, ENGYO-JI, HIMEJI, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA

SalidasDesde Abril 2021 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Escoge la temporada:

Viajes desde hoy hasta marzo 2022 Viajes desde abril 2022 hasta marzo 2023

NORTE DE JAPON

10 dias - 9 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde 3489 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22539)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, NIKKO, SENDAI, MATSHUSHIMA, HIRAIZUMI, MORIOKA, HIROSAKI, AOMORI, HAKODATE, ONUMA, NOBORIBETSU, SAPPORO, TOYAKO ONSEN, POROTOKOTAN, FERRY TOMAKOMAI SENDAI, YAMADERA, AIZUWAKAMATSU, OUCHIJUKU

SalidasDesde Abril 2022 hasta Octubre 2022 Separalo desde $200

ver detalles

JAPON ESENCIAL Y HAKONE FIN TOKIO

10 dias - 9 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde 3562 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (21454)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KAMAKURA, ODAWARA, GORA, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA, ENGYO-JI, HIMEJI, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA

SalidasDesde Abril 2021 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Escoge la temporada:

Viajes desde hoy hasta marzo 2022 Viajes desde abril 2022 hasta marzo 2023

MARAVILLAS DE JAPON FIN OSAKA

11 dias - 10 noches

Inicia en tokio
Fin en osaka
Desde 3404 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (21191)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA, ENGYO-JI, HIMEJI, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE

SalidasDesde Abril 2021 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Escoge la temporada:

Viajes desde hoy hasta marzo 2022 Viajes desde abril 2022 hasta marzo 2023

ENCANTOS DE JAPON

11 dias - 10 noches

Inicia en sapporo
Fin en osaka
Desde 3453 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22488)()

Paises: JAPON

Ciudades : SAPPORO, TOYAKO ONSEN, POROTOKOTAN, FERRY TOMAKOMAI SENDAI, SENDAI, YAMADERA, AIZUWAKAMATSU, OUCHIJUKU, TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA

SalidasDesde Abril 2022 hasta Noviembre 2022 Separalo desde $200

ver detalles

CENTRO Y NORTE DE JAPÓN FIN SAPPORO

11 dias - 10 noches

Inicia en tokio
Fin en sapporo
Desde 3721 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22446)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, SENDAI, MATSHUSHIMA, HIRAIZUMI, MORIOKA, HIROSAKI, AOMORI, HAKODATE, ONUMA, NOBORIBETSU, SAPPORO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Octubre 2022 Separalo desde $200

ver detalles

JAPON ESPIRITUAL Y TRADICIONAL

12 dias - 11 noches

Inicia en osaka
Fin en osaka
Desde 3611 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (21177)()

Paises: JAPON

Ciudades : OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, NARA

SalidasDesde Abril 2021 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Escoge la temporada:

Viajes desde hoy hasta marzo 2022 Viajes desde abril 2022 hasta marzo 2023

NORTE DE JAPON Y HAKONE

12 dias - 11 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde 4227 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22541)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, NIKKO, SENDAI, MATSHUSHIMA, HIRAIZUMI, MORIOKA, HIROSAKI, AOMORI, HAKODATE, ONUMA, NOBORIBETSU, SAPPORO, TOYAKO ONSEN, POROTOKOTAN, FERRY TOMAKOMAI SENDAI, YAMADERA, AIZUWAKAMATSU, OUCHIJUKU, KAMAKURA, ODAWARA, GORA, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Octubre 2022 Separalo desde $200

ver detalles

CAPITALES DE JAPÓN CON MONTE FUJI

12 dias - 11 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde 4392 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (21114)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, KAMAKURA, ODAWARA, GORA, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO

SalidasDesde Abril 2021 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Escoge la temporada:

Viajes desde hoy hasta marzo 2022 Viajes desde abril 2022 hasta marzo 2023

CLASICOS DE COREA Y JAPÓN FIN TOKIO

13 dias - 12 noches

Inicia en seul
Fin en tokio
Desde 3892 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (21144)()

Paises: COREA DEL SUR, JAPON

Ciudades : SEUL, SUWON, JEONJU, HAEINSA, DAEGU, BUSAN, FERRY BUSAN SHIMONOSEKI, SHIMONOSEKI, IWAKUNI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TOKIO

SalidasDesde Abril 2021 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Escoge la temporada:

Viajes desde hoy hasta marzo 2022 Viajes desde abril 2022 hasta marzo 2023

DESCUBRE JAPON FIN SAPPORO

13 dias - 12 noches

Inicia en tokio
Fin en sapporo
Desde 4148 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22482)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, SENDAI, MATSHUSHIMA, HIRAIZUMI, MORIOKA, HIROSAKI, AOMORI, HAKODATE, ONUMA, NOBORIBETSU, SAPPORO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Octubre 2022 Separalo desde $200

ver detalles

JAPÓN TRADICIONAL CON PEKIN Y SHANGHAI

13 dias - 12 noches

Inicia en osaka
Fin en shangai
Desde 4246 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (21181)()

Paises: JAPON, CHINA

Ciudades : OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, PEKIN, SHANGAI

SalidasDesde Abril 2021 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Escoge la temporada:

Viajes desde hoy hasta marzo 2022 Viajes desde abril 2022 hasta marzo 2023

PAISAJES DE JAPON

13 dias - 12 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde 4404 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (21198)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KIOTO, NARA, OSAKA, ENGYO-JI, HIMEJI, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, MONTE KOYA, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO

SalidasDesde Abril 2021 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Escoge la temporada:

Viajes desde hoy hasta marzo 2022 Viajes desde abril 2022 hasta marzo 2023

PEKIN, SHANGHAI Y CONTRASTES DE JAPÓN

13 dias - 12 noches

Inicia en pekin
Fin en hiroshima
Desde 4465 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (21204)()

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : PEKIN, SHANGAI, TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA, ENGYO-JI, HIMEJI, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA

SalidasDesde Abril 2021 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Escoge la temporada:

Viajes desde hoy hasta marzo 2022 Viajes desde abril 2022 hasta marzo 2023

CENTRO Y NORTE DE JAPÓN

13 dias - 12 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde 4721 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22445)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, SENDAI, MATSHUSHIMA, HIRAIZUMI, MORIOKA, HIROSAKI, AOMORI, HAKODATE, ONUMA, NOBORIBETSU, SAPPORO, TOYAKO ONSEN, POROTOKOTAN, FERRY TOMAKOMAI SENDAI, YAMADERA, AIZUWAKAMATSU, OUCHIJUKU

SalidasDesde Abril 2022 hasta Octubre 2022 Separalo desde $200

ver detalles

CHINA CLÁSICA Y TOKIO

14 dias - 13 noches

Inicia en shangai
Fin en tokio
Desde 3904 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (21122)()

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : SHANGAI, LUOYANG, LONGMEN, SANMEXIA, XIAN, LINGFEN, MANSION CLAN WANG, PINGYAO, WUTAI, YANMENGUAN, YINKXIAN, TEMPLO COLGANTE, DATONG, JIMING POST, PEKIN, TOKIO

SalidasDesde Abril 2021 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Escoge la temporada:

Viajes desde hoy hasta marzo 2022 Viajes desde abril 2022 hasta marzo 2023

COREA Y JAPON CON MONTE FUJI

15 dias - 14 noches

Inicia en seul
Fin en tokio
Desde 4343 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (21148)()

Paises: COREA DEL SUR, JAPON

Ciudades : SEUL, SUWON, JEONJU, HAEINSA, DAEGU, BUSAN, FERRY BUSAN SHIMONOSEKI, SHIMONOSEKI, IWAKUNI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO

SalidasDesde Abril 2021 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Escoge la temporada:

Viajes desde hoy hasta marzo 2022 Viajes desde abril 2022 hasta marzo 2023

LUCES DE JAPON Y COREA

15 dias - 14 noches

Inicia en seul
Fin en tokio
Desde 4392 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (21189)()

Paises: COREA DEL SUR, JAPON

Ciudades : SEUL, SUWON, JEONJU, HAEINSA, DAEGU, BUSAN, FERRY BUSAN SHIMONOSEKI, SHIMONOSEKI, IWAKUNI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, TOKIO

SalidasDesde Abril 2021 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Escoge la temporada:

Viajes desde hoy hasta marzo 2022 Viajes desde abril 2022 hasta marzo 2023

JAPÓN Y CHINA TRADICIONAL

15 dias - 14 noches

Inicia en tokio
Fin en pekin
Desde 4490 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (21186)()

Paises: JAPON, CHINA

Ciudades : TOKIO, KIOTO, NARA, OSAKA, ENGYO-JI, HIMEJI, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA, XIAN, LINGFEN, MANSION CLAN WANG, PINGYAO, WUTAI, YANMENGUAN, YINKXIAN, TEMPLO COLGANTE, DATONG, JIMING POST, PEKIN

SalidasDesde Abril 2021 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Escoge la temporada:

Viajes desde hoy hasta marzo 2022 Viajes desde abril 2022 hasta marzo 2023

TOKIO, MONTE FUJI Y CHINA MÁGICA

15 dias - 14 noches

Inicia en tokio
Fin en pekin
Desde 4624 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (21221)()

Paises: JAPON, CHINA

Ciudades : TOKIO, KAMAKURA, ODAWARA, GORA, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, PEKIN, SHANGAI, LUOYANG, LONGMEN, SANMEXIA, XIAN, LINGFEN, MANSION CLAN WANG, PINGYAO, WUTAI, YANMENGUAN, YINKXIAN, TEMPLO COLGANTE, DATONG, JIMING POST

SalidasDesde Abril 2021 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Escoge la temporada:

Viajes desde hoy hasta marzo 2022 Viajes desde abril 2022 hasta marzo 2023

LEYENDAS DE CHINA Y JAPÓN

15 dias - 14 noches

Inicia en pekin
Fin en hiroshima
Desde 4795 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (21188)()

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : PEKIN, NANJING, SUZHOU, TONGLI, SHANGAI, TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA, ENGYO-JI, HIMEJI, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA

SalidasDesde Abril 2021 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Escoge la temporada:

Viajes desde hoy hasta marzo 2022 Viajes desde abril 2022 hasta marzo 2023

MARAVILLAS DE JAPON

15 dias - 14 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde 4880 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (21190)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA, ENGYO-JI, HIMEJI, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, MONTE KOYA, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO

SalidasDesde Abril 2021 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Escoge la temporada:

Viajes desde hoy hasta marzo 2022 Viajes desde abril 2022 hasta marzo 2023

DESCUBRE JAPON

15 dias - 14 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde 5161 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22481)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, SENDAI, MATSHUSHIMA, HIRAIZUMI, MORIOKA, HIROSAKI, AOMORI, HAKODATE, ONUMA, NOBORIBETSU, SAPPORO, TOYAKO ONSEN, POROTOKOTAN, FERRY TOMAKOMAI SENDAI, YAMADERA, AIZUWAKAMATSU, OUCHIJUKU

SalidasDesde Abril 2022 hasta Octubre 2022 Separalo desde $200

ver detalles

JAPON ESCENICO FIN SAPPORO

15 dias - 14 noches

Inicia en tokio
Fin en sapporo
Desde 5222 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (22512)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, SENDAI, MATSHUSHIMA, HIRAIZUMI, MORIOKA, HIROSAKI, AOMORI, HAKODATE, ONUMA, NOBORIBETSU, SAPPORO

SalidasDesde Abril 2022 hasta Octubre 2022 Separalo desde $200

ver detalles

PAISAJES DE JAPON Y MONTE FUJI

15 dias - 14 noches

Inicia en tokio
Fin en tokio
Desde 5222 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (21199)()

Paises: JAPON

Ciudades : TOKIO, KIOTO, NARA, OSAKA, ENGYO-JI, HIMEJI, OKAYAMA, KURASHIKI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, MONTE KOYA, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, KAMAKURA, ODAWARA, GORA, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO

SalidasDesde Abril 2021 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Escoge la temporada:

Viajes desde hoy hasta marzo 2022 Viajes desde abril 2022 hasta marzo 2023

JUEGO DE DINASTÍAS

16 dias - 15 noches

Inicia en shangai
Fin en osaka
Desde 4782 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (21187)()

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : SHANGAI, LUOYANG, LONGMEN, SANMEXIA, XIAN, LINGFEN, MANSION CLAN WANG, PINGYAO, WUTAI, YANMENGUAN, YINKXIAN, TEMPLO COLGANTE, DATONG, JIMING POST, PEKIN, TOKIO, KIOTO, NARA, OSAKA

SalidasDesde Abril 2021 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Escoge la temporada:

Viajes desde hoy hasta marzo 2022 Viajes desde abril 2022 hasta marzo 2023

PEKÍN Y CLÁSICOS DE COREA Y JAPÓN FIN TOKIO

16 dias - 15 noches

Inicia en pekin
Fin en tokio
Desde 4843 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (21200)()

Paises: CHINA, COREA DEL SUR, JAPON

Ciudades : PEKIN, SEUL, SUWON, JEONJU, HAEINSA, DAEGU, BUSAN, FERRY BUSAN SHIMONOSEKI, SHIMONOSEKI, IWAKUNI, ITSUKUSHIMA, HIROSHIMA, MATSUYAMA, KOTOHIRA, TAKAMATSU, NARUTO, KOBE, OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TOKIO

SalidasDesde Abril 2021 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Escoge la temporada:

Viajes desde hoy hasta marzo 2022 Viajes desde abril 2022 hasta marzo 2023

CHINA CLÁSICA Y JAPÓN ESENCIAL CON HAKONE

16 dias - 15 noches

Inicia en shangai
Fin en osaka
Desde 4904 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (21449)()

Paises: CHINA, JAPON

Ciudades : SHANGAI, LUOYANG, LONGMEN, SANMEXIA, XIAN, PEKIN, TOKIO, KAMAKURA, ODAWARA, GORA, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, IYASHI NO SATO NEMBA, TOYOTA, KIOTO, NARA, OSAKA

SalidasDesde Abril 2021 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Escoge la temporada:

Viajes desde hoy hasta marzo 2022 Viajes desde abril 2022 hasta marzo 2023

JAPÓN TRADICIONAL CON CHINA EXPRESS

16 dias - 15 noches

Inicia en osaka
Fin en xian
Desde 4941 USD

Incluye translado de llegada

Producto Europamundo (21180)()

Paises: JAPON, CHINA

Ciudades : OSAKA, MONTE KOYA, KIOTO, TSUMAGO, MATSUMOTO, NAGANO, PARQUE DE LOS MONOS, KUSATSU, IKAHO, NIKKO, TOKIO, MONTE FUJI, KAWAGUCHIKO, PEKIN, SHANGAI, LUOYANG, LONGMEN, SANMEXIA, XIAN

SalidasDesde Abril 2021 hasta Marzo 2023 Separalo desde $200

Escoge la temporada:

Viajes desde hoy hasta marzo 2022 Viajes desde abril 2022 hasta marzo 2023

12

Lo Sentimos!
No hemos encontrado tours con la combinación de filtros que usó,
por favor modifique el filtro y vuelva a intentar.
Gracias.