Online agency support | Telephone: 1 714 221 6380 ext 148 | Toll free: 1 800 776 0088 ext 148 | Whatsapp: +1-714-717-8926

Please choose a search option.

Write your destination:

Busque nuestros tours en español:

Europe Other destinations By tour name

Otros Tours en español

Spiritual and Modern China

Europamundo product.
(lejanooriente,)
Inicia en: Pekin
Duración: 9 dias.

Apply various discounts you should consult. You can choose the sector of the trip that most interests you. All dates are guaranteed. 

Departures
From April 2019
to March 2020

Desde
US$ 1592

Paises: China.
Ciudades: Pekin, Taian, Qufu, Xuzhou, Nanjing, Suzhou, Tongli, Shangai Ver Detalles

Golden Triangle in China

Europamundo product.
(lejanooriente,)
Inicia en: Pekin
Duración: 10 dias.

Apply various discounts you should consult. You can choose the sector of the trip that most interests you. All dates are guaranteed. 

Departures
From April 2019
to March 2020

Desde
US$ 1979

Paises: China.
Ciudades: Pekin, Nanjing, Suzhou, Tongli, Shangai, Luoyang, Longmen, Monte Hua, Xian Ver Detalles

Traditional China

Europamundo product.
(lejanooriente,)
Inicia en: Pekin
Duración: 12 dias.

Apply various discounts you should consult. You can choose the sector of the trip that most interests you. All dates are guaranteed. 

Departures
From April 2019
to March 2020

Desde
US$ 2354

Paises: China.
Ciudades: Pekin, Taian, Qufu, Xuzhou, Nanjing, Suzhou, Tongli, Shangai, Luoyang, Longmen, Monte Hua, Xian Ver Detalles

Millenary China

Europamundo product.
(lejanooriente,)
Inicia en: Pekin
Duración: 13 dias.

Apply various discounts you should consult. You can choose the sector of the trip that most interests you. All dates are guaranteed. 

Departures
From April 2019
to March 2020

Desde
US$ 2752

Paises: China.
Ciudades: Pekin, Nanjing, Suzhou, Tongli, Shangai, Luoyang, Longmen, Monte Hua, Xian, Lingfen, Mansion Clan Wang, Pingyao, Wutai, Yanmenguan, Yinkxian, Templo Colgante, Datong, Jiming Post Ver Detalles

Great China

Europamundo product.
(lejanooriente,)
Inicia en: Pekin
Duración: 15 dias.

Apply various discounts you should consult. You can choose the sector of the trip that most interests you. All dates are guaranteed. 

Departures
From April 2019
to March 2020

Desde
US$ 3055

Paises: China.
Ciudades: Pekin, Taian, Qufu, Xuzhou, Nanjing, Suzhou, Tongli, Shangai, Luoyang, Longmen, Monte Hua, Xian, Lingfen, Mansion Clan Wang, Pingyao, Wutai, Yanmenguan, Yinkxian, Templo Colgante, Datong, Jiming Post Ver Detalles

Hong Kong, Macao and Legendary China

Europamundo product.
(lejanooriente,)
Inicia en: Hong Kong
Duración: 17 dias.

Apply various discounts you should consult. You can choose the sector of the trip that most interests you. All dates are guaranteed. 

Departures
From May 2019
to March 2020

Desde
US$ 3469

Paises: China.
Ciudades: Hong Kong, Macao, Zhuhai, Canton, Huangyao, Yangshuo, Crucero Por El Rio Li, Guilin, Longsheng, Guangxiao, Chengyang, Zhaoxing, Hongjiang, Changsha, Shaoshan, Xian, Lingfen, Mansion Clan Wang, Pingyao, Wutai, Yanmenguan, Yinkxian, Templo Colgante, Datong, Jiming Post, Pekin Ver Detalles